กำจัดขนรักแร้ด้วยหลากหลายวิธี ทำกันอย่างไร 2

กำจัดขนรักแร้ด้วยหลากหลายวิธี ทำกันอย่างไร 2
โดยส่วนลึกของรากขนจะโป่งเป็นกระเปาะและมีส่วนของหนังแท้ยื่นเข้าไปภายในกระเปาะนี้ขุมขน เป็นส่วนของหนังกำพร้าและหนังแท้ ยื่นลึกเข้าไปถึงเยื่อใต้หนัง มาประกอบเป็นท่อล้อมรอบรากขน มีท่อของต่อมไขมันมาเปิดสู่ขุมขนวงจรการเกิดของเส้นขนนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา กำจัดขนรักแร้
ดังนี้ระยะเติบโต (Anagen Phase) เป็นช่วงที่เราจะพบเห็นได้บนตัวของเราเป็นส่วนใหญ่มากกว่า 80% หากไม่มีสิ่งอื่นมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การถอนขน การแพ้สารต่างๆ ผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิดระยะเสื่อมสภาพ (Catagen Phase) เป็นช่วงที่เส้นขนหยุดการเจริญเติบโต กำจัดขนรักแร้
และเตรียมที่จะหลุดร่วงออกไประยะฟักตัว (Telogen Phase) เป็นช่วงที่ขนพร้อมจะหลุดร่วงออกจากร่างกาย และเกิดมีขนเส้นใหม่งอกขึ้นมาแทนประโยชน์มากมาย แล้วทำไมหลายคนกลับไม่ชอบเส้นขน?เส้นขนนั้นมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามาก แต่ก็มีเส้นขนบางจุดที่สร้างความกวนใจให้กับเจ้าของเส้นขนนั้น กำจัดขนรักแร้
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงกับเส้นขนต่างๆ ถือเป็นของที่ไม่เข้ากัน อยากจะกำจัดให้มันหมดไป เพราะเส้นขนเหล่านี้มาบั่นทอนความสวยและความมั่นใจของพวกเธอให้มันหมดไป โดยเฉพาะถ้าเส้นขนเหล่านั้นมีจำนวนที่มากเกินไปตัวอย่างง่ายๆ เช่น ขนรักแร้ ที่หากปล่อยไว้จนยาว รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้น
ปัญหาที่ตามมาคือ เราจะมีกลิ่นตัวที่มากขึ้น และสำหรับคุณผู้หญิงแล้ว การมีขนรักแร้ก็ทำให้อดได้อวดวงแขนขาวใส หรือหากกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีผิวบริเวณใต้วงแขนก็จะกลายเป็นผิวหนังไก่ที่น่ามองเอาเสียเลยและยังมีเส้นขนตามจุดต่างๆ ที่ทำให้ความมั่นใจของผู้หญิงลดลง เช่น ขนตามแขน