กำจัดขนถาวร กำจัดขนรักแร้ กำจัดขนแขน กำจัดขนขา เชียงใหม่

เทคโนโลยีการกำจัดขนมีการนำคลื่นพลังหลาย ๆ แบบมาใช้เพื่อกำจัดเส้นขนบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีความปลอดภัยสูง เช่น การกำจัดขนด้วย IPL laser และDiode laser เป็นการรวมเทคโนโลยีของที่สุดในการกำจัดขน เพื่อผลลัพย์ที่ดีที่สุด สามารถทำได้บริเวณ หนวด เครา รักแร้ แขน ขา  ผลลัพท์หลังการรักษา ขนจะมีขนาดเล็กลง ขึ้นซ้า จนกระทั้ง ไม่ขึ้นอีกเลย ผิวหนังบริเวณนั้นจะดูกระชับ เรียบเนียบ

ระยะเวลาในการรักษา
เวลารักษา 10-30 นาที ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ทำการรักษา เพียงเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยรักษาติดต่อกันนาน 5 ครั้งโดยประมาณ เห็นผลได้ตั้งแต่การรักษาครั้งแรก

ความปลอดภัยในการรักษา
เครื่องมีได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในยุโร และอเมริกา ซึ่งมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครื่องมีสูง และไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ราคาและค่าใช้จ่าย
ราคาเริ่มต้น 499 บาท/ครั้ง

สามารถเข้ามาทำ/จอง/สอบถามรายละเอียดที่คลินิกได้เลย

โทร 053-400862

FB :primadonnaclinic

IG :primadonnaclinic_cm

ปรึกษาคุณหมอฟรี เวลา 15.00-21.00 น.

พรีมาดอนน่าคลินิก เชียงใหม่ ถ นิมมานเหมินทร์ ติดกับ ธนาคารธนชาติ