การใช้ Thermage มีความปลอดภัยแค่ไหน

การใช้ Thermage มีความปลอดภัยแค่ไหน

- เทอร์มาจ มีความปลอดภัยในการรักษาสูงมาก Thermage ในปัจจุบันมีผู้รับการ Thermage มากกว่า 80,000 คน จากทั่วโลก มีรายงานอัตราผลข้างเคียงที่ต่ำมาก คือ Thermage กว่า 1% ได้แก่ อาการบวมแดง ผื่นแดง บริเวณที่ทำการรักษา ซึ่งอาการเหล่านี้ จะหายได้ภายใน 3 - 7 วัน Thermage โดยโอกาสที่อาการดังกล่าว จะเกิดนานกว่านี้ มีน้อยกว่า 0.2 % Thermage

การรักษาด้วย Thermage จะต้องได้รับการรักษากี่ครั้งจึงจะเห็นผล

- การรักษาด้วยเทอร์มาจ Thermage จะต้องการการรักษา Thermage เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หรือขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งต่างจากวิธีการรักษาด้วยเลเซอร์อื่นๆ ซึ่งต้องทำมากกว่า 4 ครั้ง Thermage

การดูแลผิวหลังการรักษาด้วย Thermage

- สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติทันที Thermage เนื่องจากไม่มีแผลหรือสะเก็ดใดๆ Thermage

- ในบางราย ผิวจะมีอาการบวมแดงเล็กน้อย สามารถหายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว Thermage www.primadonnaclinic.com