การเตรียมตัวและขั้นตอนการทำ Fractional CO2

การเตรียมตัวและขั้นตอนการทำ Fractional CO2

ปกติแล้วไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ ก่อนทำเลเซอร์ จะมีการทาครีมยาชา Fractional CO2 เพื่อเวลาทำเลเซอร์จะได้รู้สึกสบายไม่เจ็บ กรณีที่ทำเลเซอร์น้อยๆ ก็ไม่ใช้ครีมยาชา Fractional CO2 ใช้เพียงความเย็นประคบหรือการเป่าลมเย็น Fractional CO2

ภายหลังการทำ Fractional CO2 ผิวหน้าจะมีอาการแดงและจะมีการตกสะเก็ดเป็นจุดเล็กๆตามบริเวณผิวที่ทำ ซึ่งสะเก็ดจะหลุดไปเองใน 5-7 วัน ในระหว่างนี้ควรใช้ครีมกันแดดหรือครีมบำรุงผิว (Moisturizer) Fractional CO2

ความถี่ของการทำเลเซอร์ Fractional CO2

โดยปกติมักจะทำเลเซอร์ประมาณ 4-6 ครั้ง Fractional CO2 โดยห่างกันแต่ละครั้งประมาณ 2-4 สัปดาห์ Fractional CO2

ผลข้างเคียง Fractional CO2

ในกรณีทั่วไปก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ นอกเหนือจากรอยแดงชั่วคราวภายหลังการทำ Fractional CO2 และสะเก็ดที่จะอยู่ประมาณ 5-7 วัน สำหรับกรณีคนที่มีสีผิวเข้มมาก อาจต้องระวังเรื่องรอยดำ (คุณหมอจะแนะนำเป็นรายๆไป) และกรณีผู้ที่เคยมีประวัติโรคเริม Fractional CO2 (Herpes Simplex) จะต้องทานยาเพื่อป้องกันการกำเริบของอาการ Fractional CO2