การทำการรักษาหลุมสิวด้วย Fractional CO2 ต้องทำทั้งหมดกี่ครั้ง?

การทำการรักษาหลุมสิวด้วย Fractional CO2 ต้องทำทั้งหมดกี่ครั้ง?
การทำการรักษาหลุมสิวด้วย Fractional CO2 จำนวนครั้งในการรักษาหลุมสิวตั้งแต่ 1-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่ใช้ในการรักษาหลุมสิวแต่ละครั้ง
เมื่อไรจึงจะเห็นผล? รักษาหลุมสิว
การเปลี่ยนแปลงของผิวบริเวณใต้ตา รักษาหลุมสิวสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้หลังการรักษาหลุมสิวประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนการรักษาหลุมสิวแผลเป็นหลุมสิวนั้นต้องทำการรักษาหลุมสิวมากกว่า 1 ครั้ง
ผลการรักษาหลุมสิวโดยทั่วไปจะเห็นผลสูงสุดหลังการรักษาหลุมสิวประมาณ 3-6 เดือนรักษาหลุมสิว
www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862