การจี้ไฝ

การจี้ไฝ

สำหรับในต่างประเทศถือเป็นมาตรฐานที่เขาจะมาให้แพทย์ผิวหนังตรวจหามะเร็งผิวหนังประจำปี   เนื่องจากมะเร็งผิวหนังเป็นโรคที่ถ้าได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นจัดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้  แต่ถ้าตัวผู้ป่วยคิดว่าเป็นเนื้องอกธรรมดา ปล่อยทิ้งไว้จี้ไฝ  หรือแพทย์ตรวจไม่พบ หรือไม่ได้ตรวจจนกระทั่งลุกลามไปมาก ยิ่งถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงที่เรียกกันว่า มะเร็งไฝดำจี้ไฝ ด้วยแล้ว   ผู้ป่วยหลายรายต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไปอย่างน่าเสียดาย

#จี้ไฝ #จี้ขี้แมลงวัน #จี้ติ่งเนื้อ #กำจัดไฝ #กำจัดขี้แมลงวัน

www.primadonnaclinic.com  โทร 053-400862

Facebook:primadonnaclinic

Id Lind:@hfh2160a

IG:primadonnaclinic_cm