การกำจัดไฝหรือการจี้ไฝ 5

การกำจัดไฝหรือการจี้ไฝ 5

จัดว่าเป็นอันตราย สุดท้าย D หรือ Diameter ต้องดูขนาด หากขยายใหญ่เกิน 6 มิลลิเมตร จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติ อย่างไรก็ตาม กระบวนการรักษา แพทย์จะวินิจฉัยจากการตัดชิ้นเนื้อหรือจี้ไฝไปตรวจทางพยาธิวิทยา หากพบว่า เป็นมะเร็งไฝ แพทย์จะการกระจายของเมลาโนมาต่อไป ก่อนทำการผ่าตัดรักษา.

ทางการแพทย์ถือว่าไฝเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่ง แต่เป็นเนื้องอกที่ไม่มีอันตรายใดๆ หากเซลล์เนื้องอกสร้างเม็ดสีตื้นๆที่ชั้นหนังกำพร้าเป็นจุดแบบราบก็เรียกว่า “ขี้แมลงวัน” แต่หากเซลล์เนื้องอกนี้อยู่ลึกลงไปในชั้นหนังแท้จนเป็นตุ่มนูนดำ เราเรียกว่า “ไฝ” นอกจากทำให้ผิวพรรณไม่สวยงามแล้ว ขี้แมลงวันและจี้ไฝ

ก็แทบจะไม่สร้างปัญหาอื่นเลยในคนไทย โอกาสที่จี้ไฝจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังพบได้น้อยมาก บางรายงานพบว่ามีเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นที่ไฝจะเปลี่ยนเป็นมะเร็ง ถึงกระนั้นก็มิได้หมายความว่าคุณจะชะล่าใจ ละเลย หรือไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลงของไฝนะคะ เพราะเลขหนึ่งนั้นอาจจะเป็นของใครก็ได้ ใครจะรู้ ไฝชนิดใดควรกำจัด

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไฝธรรมดา หรือไฝมะเร็ง ไฝที่อยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น เช่น ไฝที่หลัง ไฝในที่ลับ เหล่านี้ ควรกำจัดออก เพราะเราไม่สามารถสังเกตเห็นการเจริญเติบโตหรือความผิดปกติของไฝได้ ไฝที่ถูกเสียดสีบ่อยๆ เช่น ไฝบนฝ่าเท้า ควรกำจัด เพราะการที่ไฝถูกเสียดสีเป็นประจำ โอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็มีสูง

ความแตกต่างของไฝธรรมดากับไฝมะเร็งคือ ขนาดและสีของไฝที่กลายเป็นมะเร็งจะมีสีไม่สม่ำเสมอ อาจะมีหลายสีปนกัน เช่น มีทั้งสีน้ำตาล ดำ แดง น้ำเงิน ม่วง เทา และมีสีเข้มขึ้น โตเร็ว มีเลือดออก บริเวณขรุขระจากเดิมที่เคยเรียบ ไฝและขี้แมลงวันจะโตตามการเจริญเติบโตของร่างกาย ยิ่งปล่อยไว้รากของไฝและขี้แมลงวันก็จะลึกลงเรื่อยๆ